Türkiye'deki Göller

Türkiye'deki Göller
Kara içinde bulunan durgun sulara göl adı verilir. Türkiye'deki göller doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Baraj gölleri yapay göl olarak adlandırılmaktadır

Doğal Göller
Oluşumunda doğal doğal sürecin etkili olduğu tektonizma, karstlaşma, volkanizma, buzullaşma ve setleşme etkili olmuştur

     Doğal Göllerin Yüz Ölçümü ve Denizden Yükseklikleri

                              Göl                   Yüz Ölçümü (KM2)                Denizden yüksekliği (M)


                        Van  Gölü                            3713                                                1646
                        Tuz  Gölü                            1500                                                  925
                        Beyşehir Gölü                       656                                                1121
                        Eğirdir Gölü                          468                                                  916
                       Akşehir Gölü                         353                                                 958
                        İznik Gölü                             298                                                    85
                        Burdur Gölü                          200                                                  854
                         Kuş(Manyas) Gölü                166                                                    15 
                       Ulubat Gölü                           134                                                     5
                         Eber  Gölü                             126                                                 967 
                        Çıldır  Gölü                            115                                               1959

Tektonik Göller
Yer kabuğunda meydana gelen krılmalar ile oluşan çanaklara suların dolması sonucu oluşan göllerdir.
Türkiye'nin kırıklı yer yapısı sebebiyle fazla sayıda tektonik göl oluşagelmiştir. güney marmara'da : Sapanca, İznik, Manyas ve Ulubat Gölleri, İç Anadolu'da Tuz, Akşehir ve Eber Gölleri, Doğu Anadolu'da Hazar Gölü, Akdeniz'de ise Burdur Gölü tektonik göllerdendir

Karstik Göller
Kireç taşlarının fazlaca olduğu alanlarda karstik erime boşluklarının sularla dolması sebebiyle oluşan göllerdir. Karstik göllerin oluşumunda tektonik çökme olaylarıda etkili olmuştur. Akdeniz'de yaygın olan karstik göller Kestel, Elmalı, Avlan, Suğla ve Salda gölleri önemli olanlarıdır. Kestel ve elmalı gölleri bazen ovaya bazende göle dönüşmektedir bu yüzden bu göllere aynı zamanda Gölova da denir.

Volkanik Göller
Volkan patlaması yada gaz sıkışması sonucunda oluşan çukurların sularla dolmasıyla oluşan göllere volkanik göller denir. Nemrut volkanı patlaması sonucu oluşan kraterde Nemrut Krater Gölü oluşmuştur. Meke ve Acıgöl ise maar adı verilen gaz patlamaları sonucu oluşmuştur
Türkiye'deki Volakanik göller ; Nemrut, Meke Acıgöl ve Gölcük gölleridir.

Volkanik Set Gölleri
Volkanizmayla etrafa yayılan lavlar bir akarsuyun önünün kapatır ise geride kalan suların birikmesi sonucu oluşan göllerdir. Türkiye'de bu göller Doğu Anadolu'da bulunur, bunların bazıları ; Van, Haçlı, Nazik, Balık,  Erçek ve Çıldır Gölüdür.

Buzul Gölleri
Anadolu'nun 4. jeolojik devir'de geçirdiği buzullaşma sonucunda dağların yüksek kısımlarında bu en aşağı 2200 metredir, yaşanılan buzul aşındırması sonucunda oluşan çukurların sularla dolması ile buzul gölleri oluşmuştur. Bunlara Uludağ'da Aynalı göl, kaçkar dağlarında Büyük Deniz Gölü, Karagöl ve Kilimli örnektir

Alüvyal Set Gölleri
Akarsuların içinde taşıdığı alüvyonların akarsu yatağının eğiminin azaldığı yerlerde birikmesi sonucu oluşan göllerdir.  Oluşumlarında tektonizmanında etkisi vardır. bunların En güzel örnekleri Ankara'daki mogan ve Eyir gölleri, Manisa'daki Marmara Gölü, Edirne'deki Gala Gölü, Aydın'daki Bafa(çamiçi) Gölüdür.

Kıyı Set Gölleri
kıyıda yer alan düşük kottaki düzlüklerin sular altında kalmasıyla veyahut  kıyı kordonları ile koy yada körfezlerin önü kapandığında denizin karada kalan kısmı karasal sularla beslenerek göle dönüşür. Bu tür oluşumlara Lagün ( Deniz Kulağı ) adı verilir. İstanbul'da bulunan Terkos, Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece Gölleri; Çukurova'da Ağyatan ve Akyatan gölleri; Bafra ovasında Balık Gölü ve Çarşamba Ovasında dumanlı Gölleri buna örnektir

Heyelan Set Gölleri
Yamaçlarda kütle hareketleri sonucunda yamacın sonunda bulunan akarsuların önünün kütle ile kapanması sonucu biriken suların oluşturduğu göllerdir. Heyelan set göllerinin tamamı Karadeniz bölgesinde bulunur bunlar Bolu'daki Abant gölü, Yedigöller ve sülük Gölleri; Tokat'ta Zinav gölü, Amasya Borabay gölü ve Erzurum'da Tortum gölleri bunlara örnektir

Karma Oluşumlu Göller
Oluşumunda birden fazla sürecin etkili olduğu göllere karma oluşumlu göller denir. Örneğin Eğirdir, Beyşehir, Kovada, Salda, Suğla, Yarışlı gölleri tektonik ve karstik etkiler sonucunda oluşmuştur. Van ise tektonik ve volkanik etkiler sonucu oluşmuştur

Yorumlar